Aktualności Ekologia

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY STRYSZAWA NA ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA.

  Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Regulaminie udzielania osobom fizycznym oraz prawnym dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stryszawa 2015-2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku”- polegających na zmianie systemu […]

XI Turniej Wiedzy Ekologicznej

Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej organizuje Powiatowy Konkurs Filmowy.

W Stryszawie dbają o edukację ekologiczną.