piątek, 21 czerwca, 2024
WydarzeniaZawoja

Inwestycje w zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Podaj dalej

Gmina Zembrzyce otrzymała wsparcie finansowe dla przeprowadzenia czterech zadań inwestycyjnych w ramach I oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku.

Pierwsza inwestycja jaka będzie realizowana to „Modernizacja zabytkowej szkoły w Tarnawie Dolnej”. Obiekt ten wpisany do gminnej ewidencji zabytków wzniesiony został w 1898 roku, wkrótce po wprowadzeniu austriackich rozporządzeń dotyczących organizacji szkolnictwa ludowego. Budynek murowany z cegły, tynkowany. Wzniesiony na prostokątnym planie, jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony. Planowana modernizacja obejmuje m.in: termomodernizację tj. docieplenie ścian/stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie i zabezpieczenie pokrycia dachowego wraz z instalacją piorunochronną, odwodnienie i izolację fundamentów szkoły. Wykonanie prac modernizacyjnych pozwoli na zabezpieczenie zabytkowej szkoły, poprawi estetykę obiektu a jednocześnie poprawi komfort cieplny budynku, a tym samym polepszy warunki dzieciom i nauczycielom na co dzień użytkującym obiekt. Na realizację zadania Gmina Zembrzyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 498 000 zł.

Druga z inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Przychodni Zdrowia w Śleszowicach” obejmuje obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków jako Willa Adolfa Mracznego. Obiekt ten wzniesiony został w 1936 roku, na miejscu dawnego dworu wzniesionego tu w 1809 roku przez rodzinę właścicieli ziemskich Gabrysiewiczów. Około roku 1927 dwór i część majątku została sprzedana Adolfowi Mracznemu, z zawodu rzeźnikowi Adolf Mraczny zbudował na swojej części zespół budynków (obecny murowany ośrodek zdrowia i nieistniejący drewniany pensjonat). W czasie II wojny światowej zrujnowany już budynek dworski z 1809 został rozebrany przez Niemców. Po wojnie część majątku, należąca do Mracznego została przeznaczona na ośrodek zdrowia. Modernizacja budynku w ramach otrzymanych środków finansowych obejmować będzie przede wszystkim modernizację kotłowni poprzez zmianę źródła ciepła wraz z niezbędną instalacją centralnego ogrzewania w budynku oraz niezbędne prace budowlane. Gmina Zembrzyce otrzymała na realizację tego zadania wsparcie w wysokości 152 000 zł.

Kolejna, trzecia z inwestycji nosi nazwę „Modernizacja stolarki okiennej w zabytkowej szkole w Zembrzycach”. Budynek szkoły (skrzydło północne) wzniesione zostało w latach 1936-38. Mieściła się w nim pierwotnie szkoła Podstawowa, a obecnie Zespół Szkół im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Budynek wzniesiony został w stylu modernistycznym, charakterystyczny dla okresu międzywojennego. Budynek murowany z cegły z użyciem kamienia, tynkowany. Budynek ten obok kilku murowanych kamienic wzniesionych w latach 1930-tych w Zembrzycach stanowi ciekawy przykład architektury międzywojennej, a zarazem aspiracji Zembrzyc do rangi miasta. W ramach otrzymanego wsparcia w wysokości 150 000 zł. planowana jest wymiana stolarki okiennej.

Ostatnie z zadań, które uzyskało w ostatnich dnia akceptację Prezesa Rady Ministrów nosi nazwę „Prace konserwatorskie dotyczące wystroju malarskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej – ETAP I”. Kościół parafialny p.w. Św. Jana Kantego wzniesiony został w latach 1878-1882 ( w miejscu starszej drewnianej budowli Kościoła zbudowanej w latach 1840-1843), staraniem mieszkańców i właściciela wsi hr Władysława Branickiego. Kościół konsekrowany był 3 września 1882 roku, przez bpa krakowskiego Albina Dunajewskiego. Kościół murowany z cegły z użyciem kamienia, tynkowany. Trzynawowy, z prezbiterium zamkniętym pięciobocznie, węższym od nawy. Od frontu z wydatną wieża na rzucie kwadratu. Wieża nakryta czterospadowym daszkiem z baniastym hełmem. Dachy kościoła siodłowe, kryte dachówką, W kalenicy nad nawą główną wieżyczka na sygnaturkę z latarnią o baniastym hełmie. Wnętrze kościoła nakryte sklepieniami krzyżowymi i stropami. Wyposażenie ołtarzowe neogotyckie, z czasu budowy kościoła. Ołtarz główny z obrazem patrona Św. Jana Kantego. Zadanie to realizowane będzie w formie wsparcia finansowego dla parafii w Tarnawie Dolnej w planowanej wysokości 199 500 zł i obejmować będzie prace konserwatorskie przy polichromii w prezbiterium we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi.

Źródło: UG Zembrzyce

Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj:
malopolskainfo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *