piątek, 21 czerwca, 2024
Sucha BeskidzkaWydarzenia

Rada Miasta jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2024!

Podaj dalej

28 grudnia, Rada Miasta Sucha Beskidzka jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na rok 2024, a tym samym w pełni poparła przyjęte w nim kierunki rozwoju miasta, nakreślone przez Burmistrza Miasta Stanisława Lichosyta. Analiza dochodów, a przede wszystkim wydatków jednoznacznie wskazuje, że budżet ma charakter prorozwojowy, bo kolejny rok z rzędu gros środków przeznaczono na inwestycje.

W roku 2024 planowane dochody wynoszą 63 335 600,44 zł, a wydatki 61 901 349,44 zł, z których 48 130 136,67 zł to wydatki bieżące, a 13 771 213,30 zł stanowią wydatki inwestycyjne, zwane inaczej majątkowymi. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu na kwotę 1 434 250,47 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po stronie wydatków budżetowych wynoszących 61 901 349,44 zł największą pozycją jest dział „Oświata i wychowanie”, wynosząca 20 282 999,00 zł, co oznacza, że do otrzymanej przez Gminę subwencji oświatowej ta z własnych dochodów dołoży kolejny rok z rzędu kwotę 8,4 mln zł. Kolejnymi działami pod względem ilości środków zaplanowanych do wydania są „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” -15 662 323,06 oraz „Rodzina” oraz „Pomoc społeczna” – łącznie 5 905 609,09 zł.

Kwota 13 771 213,30 zł jaką zarezerwowano na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje stanowi aż 22,5% wszystkich planowanych wydatków. To oznacza, że blisko co czwarta złotówka w budżecie Miasta zostanie przeznaczona na rozwój i takie proporcje są zachowane w Suchej Beskidzkiej od ponad 20 lat. Ten fakt najlepiej pokazuje w jak dobrej kondycji są finanse Suchej Beskidzkiej. W sytuacji gdy część samorządów w Polsce z trudem bilansuje dochody bieżące z bieżącymi wydatkami Burmistrz Miasta i Rada Miasta Sucha Beskidzka, prowadząc przemyślane inwestycje i pozyskując środki zewnętrzne, dbają o nieustanny rozwój gminy. Co istotne, każdorazowo w ciągu roku samorząd miasta skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, które pozwalają na realizację przedsięwzięć, które nie zostały ujęte w budżecie na etapie jego konstruowania. Tym samym procent wydatków majątkowych w stosunku do wszystkich wydatków jest jeszcze większy.

Najbardziej kosztownym przedsięwzięciem zaplanowanym na 2024 rok jest modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, na co przeznaczono 4,5 mln zł. Blisko 2,4 mln zł przewidziano na przebudowę kotłowni i odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z termomodernizacją obiektu. Ponad 1 mln zł to koszt rozbudowy i modernizacji sieci oświetlenia ulicznego, a 850 tys. zł budowy i modernizacji dróg i chodników. W 2024 roku kontynuowana będzie rewitalizacja miejskiego rynku, na którą zapisano prawie 3 mln zł. Zaplanowano również przebudowę pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową, wymianę pieca oraz budowę instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w zamku suskim w kwocie 911,5 tys. zł oraz wymianę pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej w Domku Ogrodnika (265 tys. zł). W budżecie na 2024 rok ujęto również dotację celową w wysokości 102,5 tys. z przeznaczeniem na odnowienie elewacji wieży kościoła parafialnego. W trosce o życie i zdrowie mieszkańców, kontynuowane będą działania na rzecz poprawy jakości powietrza zakładające wspieranie mieszkańców w termomodernizacji budynków oraz wymianę przestarzałych, nieekologicznych źródeł ciepła. Łącznie na ten cel przeznaczono 99 tys. zł.

Źródło: UM Sucha Beskidzka.
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (kliknij w logo):
malopolskainfo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *