piątek, 21 czerwca, 2024
WydarzeniaZawoja

Umowa na finansowanie budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej Morgi – podpisana.

Podaj dalej

Chcemy poinformować, że w dniu 20 grudnia 2023 r. w Warszawie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o godz. 12.00 została podpisana przez Sławomira Mazurka wiceprezesa NFOŚiGW i Tomasza Pasierbka dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego umowa o finansowaniu budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI w Zawoi.

 

Projekt realizowany będzie ze środków programu FEnIKS i opiewa na kwotę 49 341 917,44 zł . Zaplanowana inwestycja będzie spełnieniem wieloletnich starań pracowników Parku o nowoczesny ośrodek edukacyjny BgPN, który w atrakcyjny sposób będzie przedstawiać i promować walory przyrodnicze Babiej Góry oraz ideę jej ochrony a także dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Jego lokalizacja zaplanowana jest w Zawoi na Morgach przy drodze krajowej 957. Wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia tego wydarzenia jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Dofinansowana inwestycja zakłada wybudowanie do czerwca 2027 r. kompleksu edukacyjnego o powierzchni ponad 2,5 tys. m2 na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, który nie dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym. W Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI centralne miejsce zajmie interaktywna sala wystawy przyrodniczej. Prezentowane tam będzie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe masywu Babiej Góry, począwszy od budowy geologicznej, przez piętrowość klimatyczno-roślinną, aż po elementy dziedzictwa kulturowego górali babiogórskich i orawskich. Ponadto w Centrum Edukacji znajdą się m.in. sala wystaw czasowych, pracownia warsztatów edukacji aktywnej, sala kinowa i biblioteka. Kompleks powstanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oszczędzania i odzyskiwania energii. Budynek Centrum wkomponowany zostanie w teren polany Morgi w Zawoi. Integralnym elementem Centrum będzie ścieżka edukacyjna prezentująca walory przyrodnicze górskiej łąki. Pierwsze zajęcia edukacyjne planowane są w połowie 2027 r. Koszt inwestycji wyniesie 72,4 mln zł z czego 49,3 mln zł pochodzi ze środków FEnIKS.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażająca dla obszarów: Efektywność energetyczna, Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarka odpadami oraz GOZ, Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury, Infrastruktura ciepłownicza, Rozwój OZE, Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, Woda do spożycia. Łączna pula środków będąca w dyspozycji NFOSiGW przeznaczona na inwestycje w tych obszarach wynosi ponad 34 mld zł (7 923 mln EUR).

„Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej MORGI” FENX.01.05-IW.01-0001/23 Wartość projektu ogółem: 72 406 030,30 zł. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 49 341 917,44 zł.

Źródło: Babiogórski Park Narodowy
Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (kliknij w logo):
malopolskainfo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *