piątek, 21 czerwca, 2024
Maków PodhalańskiWydarzenia

Remont drogi w Makowie Podhalańskim.

Podaj dalej

„Remont drogi gminnej os. Sołki nr 440817K ETAP I w km 0+000,00 do 0+780,00, w km 0+026,12: Sięgacz nr 1 w km 0+000,00 do 0+095,00 w Makowie Podhalańskim, Gmina Maków Podhalański„.

W ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Małopolskim w okresie od września 2023 do listopada 2023 r. wykonywane były prace obejmujące realizację zadania pn.

 

„Remont drogi gminnej os. Sołki nr 440817K ETAP I w km 0+000,00 do 0+780,00, w km 0+026,12: Sięgacz nr 1 w km 0+000,00 do 0+095,00 w Makowie podhalańskim, Gmina Maków Podhalański„

Prace obejmowały roboty rozbiórkowe ,wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej , wymianę krawężników , odwodnienie, umocnienie skarp , urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie

Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 299 543,65zł, w tym dotacja: 641 240,00 zł.

Dokumentacja fotograficzna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *