piątek, 21 czerwca, 2024
Sucha BeskidzkaWydarzenia

Sucha Beskidzka Liderem Powiatu Suskiego.

Podaj dalej

W piątek, 1 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie uroczyście ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2023 opracowywanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Ponownie czołową lokatę zajęła w nim Sucha Beskidzka, otrzymując tytuł Lidera Powiatu Suskiego.

 

Ranking Gmin Małopolski to wyjątkowa inicjatywa, realizowana przez FRDL MISTiA od 2010 roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Z uwagi na fakt, że  ranking opiera się na danych udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny jest w pełni obiektywny i stanowi wykładnię rzeczywistych działań samorządów.

Opracowujący dane na 2022 rok oparli się łącznie na 17 kryteriach. Przeanalizowano średnioroczne dochody własne, wydatki majątkowe, wskaźnik zadłużenia gmin za lata 2020-2022, a także ubiegłoroczny udział wydatków bieżących gmin na administrację publiczną, średnią wysokość środków niepodlegających zwrotowi pozyskiwanych przez samorządy z Unii Europejskiej i innych źródeł za okres trzech lat. Wśród wskaźników podlegających ocenie były również liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowana w REGON, saldo migracji, wyniki egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, czy wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3. Pod uwagę wzięto także przyrost naturalny, udział terenu gminy objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogólnej, liczbę mieszkań oddanych do użytkowania oraz wysokość nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin. Doceniono również samorządy troszczące się o kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz wspierające organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Tworzący ranking zwrócili przy tym dużą uwagę na przedsięwzięcia proekologiczne, uwzględniając w nim wydatki na ochronę powietrza, odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Szeroki zakres wskaźników branych pod uwagę przy opracowywaniu rankingu oraz opieranie się w wielu przypadkach nie na jednorocznych danych, lecz kilkuletnich powoduje, że w gronie laureatów tego prestiżowego rankingu znajdują się gminy charakteryzujące się stabilnym i zrównoważonym rozwojem, opartym na mocnych podstawach. Tym bardziej cieszy, że ponownie Sucha Beskidzka znalazła się na jednej z czołowych lokat, zajmując 13. miejsce wśród 180 małopolskich gmin. Będąc najwyżej sklasyfikowaną gminą z powiatu suskiego otrzymała tytuł Lidera Powiatu Suskiego.

źródło: UM Sucha Beskidzka

Więcej informacji z regionu znajdziesz tutaj (kliknij w logo):
malopolskainfo24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *