Aktualności Ekologia

Uszkodzenia drzewostanów w Zawoi – utrudnienia dla turystów.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha pismem z 26.06.2019 r. zwrócił się do Starosty Suskiego jako sprawującego nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa o podjęcie niezbędnych działań w celu utrzymania trwałości lasu w rejonie Hali Śmietanowej w Zawoi.

W lasach tych występują masowo złomy i wywroty z okresu zimowego oraz posusz pojawiający się tam od  kilku lat. Lasy te graniczą bezpośrednio ze z lasami Nadleśnictwa Sucha i poprzez duży udział posuszu stanowią poważne zagrożenie ze strony szkodników owadzich oraz pożaru. Dodatkowo leżące, połamane drzewa znajdujące się w górnej części  żółtego szlaku prowadzącego z Hali Śmietanowej na Mosorny Groń utrudniają ruch turystyczny i stanowią zagrożenie dla turystów.

W dniu 11.07.2019 r. przeprowadzono wizję w terenie z udziałem przedstawicieli Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi (do której należą powyższe lasy), Nadleśnictwa Sucha i Wydziału Środowiska suskiego starostwa. Podczas wizji ustalono, że żółty szlak zostanie udrożniony do 31.07.2019 r., obecnie trwają i będą kontynuowane prace mające na celu usuwanie drzew połamanych, w których stwierdzono występowanie kornika, spółka podejmie działania mające na celu pozyskanie dotacji na odnowienie drzewostanów.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności turystów poruszających się żółtym szlakiem z Hali Śmietanowej na Mosorny Groń.

 

Info & fofo za : Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *