Aktualności Ekologia

Można jeszcze uzyskać w 2017 roku dotację na wymianę starego pieca C.O.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje, że jest jeszcze możliwość uzyskania w 2017 roku dotacji na wymianę starego pieca C.O. na nowoczesny i ekologiczny system grzewczy w ramach realizowanego przez Gminę Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Maksymalne dofinansowanie w roku bieżącym wynosi 6.500 zł do pieców zasilanych ekogroszkiem oraz 10.500 zł do pieców gazowych. Właściciele budynków jednorodzinnych, […]

Aktualności

Zakończono Modernizację pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

31 sierpnia 2017 roku zakończyły się prace związane z modernizacją pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej”. Projekt wykonywany jest w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura […]

Aktualności Kultura

Warsztaty muzyczne i koncert na Słowacji

Wraz z początkiem roku wznowione zostały zajęcia nauki gry na instrumentach, które prowadzone są przez powiat w ramach projektu „Na dudziarską nutę”. Dla uczestników tego projektu, którymi są dzieci z kilku miejscowości naszego powiatu uczące się gry na skrzypcach i dudach, oprócz lekcji zaplanowane zostały również warsztaty muzyczne. W warsztatach uczestniczą także słowackie dzieci uczące […]

Aktualności Ekologia

1400 drzew – 14 lat funkcjonowania.

Od 2003 r., nieodłącznym elementem krajobrazu przy ul. Wadowickiej w Suchej Beskidzkiej jest składowisko odpadów. Przyjmuje do składowania odpady wytworzone z regionalnej kompostowni i instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania. Unieszkodliwia pozostałości po segregacji i biologicznym przetwarzaniu odpadów. Wraz z pozostałymi dwoma instalacjami stanowi w świetle przepisów prawnych modelowy i kompleksowy system zagospodarowania odpadów. W ramach […]

Aktualności Ekologia

NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE – akcja „Sprzątanie Świata 2017”

Zapraszamy mieszkańców Suchej Beskidzkiej do udziału w organizowanej po raz kolejny akcji „Sprzątanie Świata”, która odbędzie się w dniach 20 – 22 września 2017 r. i przebiegać będzie pod hasłem: „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE”. Podsumowanie akcji odbędzie się w piątek 22 września o godzinie 10:00 na Rynku w Suchej Beskidzkiej. W ramach tegorocznej […]

Aktualności

II Bieg Pocztyliona przez Suchą Beskidzką

Zapraszamy mieszkańców Suchej Beskidzkiej na rynek w Suchej Beskidzkiej gdzie 7 września odbędzie się oficjalne powitanie i prezentacja uczestników II Biegu Pocztyliona, który wyruszył z Lwowa w niedzielę 3 września.   Podczas II Biegu Pocztyliona, 7 września, dwóm biegaczom ze sztafety towarzyszyć będą rekonstruktorzy historycznej polskiej Husarii. Na terenie powiatu suskiego bieg rozpocznie się na […]

Aktualności

Wyprawka szkolna – dofinansowanie na rok szkolny 2017/18

Maków Podhalański:   Dofinansowanie zakupu podręczników: do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach, a także zakupu materiałów edukacyjnych jest udzielanauczniom niepełnosprawnym . Podstawą do skorzystania z pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób […]